Моля свалете програмата на учебното занятие от този линк: тук

Please download the schedule from: here